"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 26/10/2021, 0:47
Lượt đọc: 31

#Học online Tuần 08#Ngữ văn12#Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc#GVTH: Phan Văn Phong-Phạm Thị Phương Linh

Tác giả: PHAN VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục

87