"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)

Trường THPT Trần Văn Giàu

Địa chỉ: 203/40 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh

Email: c3tranvangiau.tphcm@moet.edu.vn

Tel: 02835533580

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích