"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ tư, 25/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 710

Bài dự thi Cuộc thi ảnh Tuổi xanh 2020 - 20/10 Tiết Ngoài giờ lên lớp đáng nhớ của lớp tôi (Huỳnh Trúc Phương 11A15)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163