"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ tư, 24/11/2021, 0:24
Lượt đọc: 27

#Học online Tuần 12#Ngữ văn11#Giá trị hiện thực và nhân đạo qua truyện ngắn Chí Phèo#GV Đào Thị Ngọc Yến

Tác giả: PHAN VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục

163