"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 26/10/2021, 3:7
Lượt đọc: 55

#Học online Tuần 08#Hóa học 10#Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học#GVTH: Lê Văn Nam

Tác giả: PHAN VĂN PHONG

87