"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ năm, 12/5/2022, 10:18
Lượt đọc: 833

Về việc đăng ký chọn ban định hướng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Dành cho HS lớp 11_năm học 2021-2022 lên lớp 12)

Học sinh thực hiện đăng ký theo các bước sau:

1. Học sinh hoàn tất phiếu đăng ký theo mẫu do GVCN phát hoặc tải mẫu phiếu đăng ký tại đây

2. Sau khi thực hiện phiếu đăng đầy đủ chữ ký của học sinh và cha mẹ học sinh, học sinh thực hiện khai báo thông tin đăng ký trực tuyến theo biểu mẫu tại đây.

 

LƯU Ý:

Nếu học sinh thực hiện đăng ký nhiều lần, nhà trường sẽ ghi nhận theo phản hồi mới nhất của học sinh (theo ghi nhận thời gian trên hệ thống)

Học sinh không thực hiện đầy đủ việc khai báo thông tin đăng ký theo yêu cầu trong biểu mẫu trực tuyến, nhà trường sẽ hủy thông tin đăng ký.

 

 

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163