"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 30/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 518

"Sinh nhật mẹ" _Huỳnh Trúc Phương (11A15) đạt Giải Ba cấp thành phố_Cuộc thi sáng tác ảnh Tuổi xanh_Năm 2020

163