"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 22/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 295

Kế hoạch tuần 8 tổ Toán từ 21/9 - 27/9

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN  8 - năm 2015 – 2016 (từ 21/9 đến 27/9)

TỔ: TOÁN

 

BUỔI

THỨ,

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/09

+7g45-8g30: Kiểm tra tập trung môn Toán 12 lần 2.

+8g30: Hạn cuối các Tổ chuyên môn, nộp báo cáo tháng 9 qua địa chỉ mail:

datnguyen380@yahoo.com

+10g35: Họp các GV, NV được phân công hỗ trợ công tác duyệt kế hoạch của trường tại phòng họp.

+17g00: Hạn cuối GVCN hoàn tất báo cáo tháng 9 trên mail nội bộ.

+Trong tuần: GV dạy HS Giỏi theo lịch.

+ Các lớp K10 đăng kí lấy đề cương Toán tại Thư viện

THỨ BA

22/09

 

 

THỨ TƯ

23/09

+7g00: Lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng các trường trong cụm VI về dự duyệt kế hoạch năm học của trường.(Học sinh vẫn đi học bình thường).

 

THỨ NĂM

24/09

 

Hạn cuốicác lớp hoàn tất nộp bổ sung Cam kết thực hiện An toàn GT

THỨ SÁU

25/09

+10g40 :T. Toàn, T. Lộc, C. Dương họp Chi bộ.

17g00: Hạn cuối nhập điểm theo kế hoạch.

THỨ BẢY

26/09

+8g30:Hạn cuối nộp phiếu điểm môn Toán10,11 lần 1.

+10g30: Hạn cuối GV dạy lớp 12 các môn đăng ký lịch dạy phụ đạo HS Yếu qua địa chỉ mail: “dongxuanvt@yahoo.com”.

 

 

.+17g30-19g30: Công đoàn phối hợp Đoàn TN tổ chức Tết Trung thu cho con CB-GV-NV.

CHỦ NHẬT

27/09

 

 

 

87