"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ tư, 5/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 333

Kế hoạch tuần 08 tổ Ngữ văn từ 03/10 - 09/10

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA TỔ NGỮ VĂN

(TỪ NGÀY 03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)

 

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

03/10

+Áp dụng thời khóa biểu mới

+10h40: cô Hương, cô Linh, thầy Phong họp liên tịch

+GV dạy theo TKB

Thứ Ba

04/10

+GV dạy theo TKB

+GV dạy theo TKB

Thứ TƯ

05/10

+7h30: Họp tổ tại phòng họp

+7h30: cô Linh dự họp tại Sở Giáo dục

+GV dạy theo TKB

Thứ NĂM

06/10

+GV dạy theo TKB

+GV dạy theo TKB

Thứ SÁU

07/10

+GV dạy theo TKB

+15h40: kiểm tra tập trung môn Văn 10,11 lần 1

Thứ BẢY

08/10

+GV dạy theo TKB

+GV dạy theo TKB

Chủ

NHẬT

09/10

 

 

 

87