"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ bảy, 2/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 249

Hình ảnh buổi học cuối của học sinh khối 12 trường THPT Trần Văn Giàu niên khóa 2013 - 2016

163