"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ năm, 25/11/2021, 14:50
Lượt đọc: 506

Hội thảo trực tuyến "Phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ 4.0"

Kính mời Quý phụ huynh tham dự buổi Hội thảo trực tuyến: Chuẩn bị tâm thế cho học sinh học trực tuyến sẵn sàng bước vào năm học mới.

Hội thảo giúp Phụ huynh có thêm thông tin về mô hình Giáo dục STEM hiện đang được thúc đẩy triển khai trong nhà trường .

Link đăng ký: https://bit.ly/32dObQH

Hoặc liên hệ Ms. Thảo: 0938842277

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163