"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ sáu, 13/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 75

Tài liệu tuyền truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020) “ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020

Tin cùng chuyên mục

86