"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 1/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 8619

Hướng dẫn thực hiện chuẩn Kiến thức, Kỹ năng Chương trình giáo dục THPT

 1. Môn TOÁN (Xem và tải file)
 2. Môn LÝ (Xem và tải file)
 3. Môn HÓA (Xem và tải file)
 4. Môn VĂN (Xem và tải file)
 5. Môn ANH (xem bản in tại Thư viên, Phòng Giáo viên)
 6. Môn SINH (Xem và tải file)
 7. Môn SỬ (Xem và tải file)
 8. Môn ĐỊA (xem bản in tại Thư viên, Phòng Giáo viên)
 9. Môn TIN (Xem và tải file)
 10. Môn GDCD (xem bản in tại Thư viên, Phòng Giáo viên)
 11. Môn THỂ DỤC (xem bản in tại Thư viên, Phòng Giáo viên)
 12. Môn CÔNG NGHỆ (xem bản in tại Thư viên, Phòng Giáo viên)

 

87