"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ hai, 28/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 690

Biểu mẫu điền thông tin phục vụ phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến EPMIS

- Quý thầy cô vui lòng tải file Excel đính kèm thông báo này và điền đầy đủ thông tin vào Sheet (Thongtin, Luong, Giadinh).

- Gửi file hoàn tất qua địa chỉ mail: hungrossi28@gmail.com

- Vui lòng gửi trước ngày 13/12/2016.

87