"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ sáu, 2/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 220

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 10 NĂM 2020

  

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

BẢNG THỰC ĐƠN THÁNG 10/2020

(TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 30/10/2020)

 

TUẦN 1: TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 09/10/2020

 

THỨ

NGÀY

MÓN MẶN

MÓN CANH

TRÁNG MIỆNG

MÓN XÀO

THỨ 2

05/10/2020

CÁ CƠM CHIÊN GIÒN
BÒ CUỘN COVE

BÍ XANH NẤU TÔM

SƠ RI

CẢI THÌA

THỨ 3

06/10/2020

THỊT XÁ XÍU
ĐẬU HỦ CHIÊN NƯỚC MẮM

CẢI NGỌT NẤU THỊT

CHUỐI CAU

DƯA LEO

THỨ 4

07/10/2020

TRỨNG LUỘC SỐT THỊT
BÒ VIÊN RAM

CANH CHUA

BẮP CẢI

BÁNH XỐP

SU HÀO

THỨ 5

08/10/2020

ĐÙI GÀ RÔTI

RAU MÁ NẤU TÔM

ỔI

ĐẬU ĐŨA

THỨ 6

09/10/2020

BÚN BÒ

KHÔNG

SỮA

KHÔNG

 

TUẦN 2: TỪ NGÀY 12/10/2020 ĐẾN NGÀY 16/10/2020

 

THỨ

NGÀY

MÓN MẶN

MÓN CANH

TRÁNG MIỆNG

MÓN XÀO

THỨ 2

12/10/2020

CÁ HỘP SỐT THỊT
TRỨNG CHIÊN HÀNH

CẢI NGỌT NẤU THỊT

NHO

SU SU

THỨ 3

13/10/2020

THỊT XÀO KHOAI TÂY
ĐẬU HỦ CHIÊN SẢ

BẦU NẤU TÔM

CHUỐI CAU

KHÔNG

THỨ 4

14/10/2020

GÀ KHO SẢ ỚT
CẢI THÌA XÀO THỊT

SALAD SOONG
NẤU THỊT

BÁNH VỪNG DỪA

CẢI THÌA

THỨ 5

15/10/2020

BÒ XÀO THẬP CẨM
XÍU MẠI SỐT CÀ

BẮP CẢI NẤU THỊT

ỔI

KHÔNG

THỨ 6

16/10/2020

CƠM TẤM SƯỜN
TRỨNG ỐP LA

SOUP

BÁNH PHANER PIE

DƯA LEO

 

TUẦN 3: TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 23/10/2020

 

THỨ

NGÀY

MÓN MẶN

MÓN CANH

TRÁNG MIỆNG

MÓN XÀO

THỨ 2

19/10/2020

CÁ FILLET SỐT THƠM
CHẢ LỤA RAM

BÍ XANH
NẤU TÔM

SƠ RI

CẢI NGỌT

THỨ 3

20/10/2020

THỊT KHO ĐẬU HỦ
CHẢ CÁ THÁC LÁC SỐT CÀ

MỒNG TƠI NẤU THỊT

CHUỐI CAU

SU SU

THỨ 4

21/10/2020

HEO CHIÊN XÙ
CHẢ TRỨNG HẤP

BÍ ĐỎ NẤU THỊT

BÁNH
HẠNH NHÂN

GIÁ

THỨ 5

22/10/2020

GÀ RAM MẶN
BẮP CẢI XÀO THỊT

BẮP CẢI NẤU THỊT

ỔI

BẮP CẢI

THỨ 6

23/10/2020

HỦ TIẾU NAM VANG

KHÔNG

SỮA

KHÔNG

 

TUẦN 4: TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 30/10/2020

 

THỨ

NGÀY

MÓN MẶN

MÓN CANH

TRÁNG MIỆNG

MÓN XÀO

THỨ 2

26/10/2020

THỊT KHO RAU CỦ CHẠO TÔM

SALAD SOONG
NẤU THỊT

TÁO

SU HÀO

THỨ 3

27/10/2020

THỊT KHO TIÊU
TRỨNG CHIÊN HÀNH

BẦU
NẤU TÔM

CHUỐI CAU

CẢI THÌA

THỨ 4

28/10/2020

GÀ KHO GỪNG
ĐẬU HỦ RAM NƯỚC TƯƠNG

CẢI XANH NẤU THỊT

BÁNH KEM
SỮA DỪA

GIÁ

THỨ 5

29/10/2020

CHẢ CÁ ÔM TRỨNG GÀ
BẮP CẢI XÀO THỊT

CẢI THẢO
NẤU THỊT

NHO

BẮP CẢI

THỨ 6

30/10/2020

NUI NẤU THỊT

SOUP

BÁNH
PHANER PIE

DƯA LEO

 

163